tisdag 24 september 2013

tisdag


lillebror vaknade i natten med halsont
så han och jag har varit hemma idag
lite krassliga båda två
virkat, spelat gamla spel, vilat
lyssnat på "värvet"
(några av mina favoritavsnitt är de med liv strömquist, lotta lundgren, bodil malmsten, nina persson och kristian gidlund)
fast med en sol som lockade utanför
gick det inte att låta bli att ta en runda i trädgården
trots ond hals och diverser bedrövligheter
bland magnifika dahlior som hänger med sina tunga huvuden
känns det ibland så mycket lättare
livet. hälsan.
vimplarna av de gamla virkade grytlapparna som bleknat i färgerna efter en lång fladdrande sommar
luktärtorna som gör en sista kraftansträngning
doftar. sträcker sig allt längre upp för att nå ljuset
sluka livskraft
höstanemoner, kärleksört
gula korgstolen
trädgården trogen
är både den och jag
trots minimal insats i år
men inte mindre ändå
kärlek

hälsar åsa

my youngest son woke up in the night with a sore throat
so he and I have been at home today
crocheting, playing old games, resting
listening to my favourite pod cast called "värvet"
but with a sun that attracted outside
you could not help taking a walk in the garden
among magnificent dahlias hanging with their heavy heads
it sometimes feels so much easier there
life. health.
the pennants of the old crocheted potholders that faded in color after a long fluttering summer
the sweetpeas making a last effort
smelling so lovely. extending farther up to reach the light
devour viability
the yellow basket chair
garden faithful
both it and I
despite minimal effort this year
but not less anyway
love


måndag 23 september 2013

skuggorna
skuggorna
långa, varma
sommaren som sträcker ut sig
ber oss hålla kvar
inte ge efter för mörkret
skuggorna, tvivlet
fladdrande
hoppfulla, stilla
skuggorna
sveper förbi
glittrar, leker och viskar
jag möter dem och ler

hälsar åsa

the shadows
long and warm
the summer that stretches out
asks us to hold on
not to give in for the darkness
shadows and doubts
fluttering
hopeful, still
the shadows
sweeps by
glitters, plays and whispers
I confront them and smilelördag 14 september 2013

vill

lördag
inga "jag måste" idag
men många "jag vill"
virka, dricka te i solen mot husväggen, äta godis, prata lite med trädgården
virka lite till
omaka strumpor på fötterna
våta träskor
myntadoft
har ni lyssnat på podcasten som heter värvet?
om inte så gör det
en hel massa intressanta och bra samtal
bara prat i ca 60 minuter - eller mer
har lyssnat mig igenom sommaren
och fortsätter att lyssna i lurarna när jag tar mina morgonpromenader i skogen

lördag
nu ska vi iväg till vännerna och äta surströmming
inget måste på det
men trevligt ändå

hälsar åsa

Saturday
no "I must" today
but many "I will"
crocheting, drinking tea in the sun against the wall, eating candy, talking to the garden
crocheting a bit more
mismatched socks on my feet
wet clogs
mint fragrance
have you listened to the podcast called "värvet"?
if not then do it
a whole lot of interesting and good conversations
just talk for about 60 minutes - or more
I have listened my way through the summer
and continues to listen on my headphones when I take my morning walks in the woods

Saturday
now we're off to friends to eat fermented herring
no need for it
but nice anywaytorsdag 12 september 2013

när det händerplötsligt
bladen, färgerna, ljuset
stunden
en ingivelse att nu
nu måste jag bara
testa
plocka, ordna, fixa, flytta
fram med kameran
den kvarglömda tekoppen får hänga med
en känsla, en idé
glädjerus
just där och då
inspiration

matkassarna står visst fortfarande på trappan och väntar

hälsar åsa

suddenly
the leaves, the colors, the light
there and then
a feeling
I must try it
pick, organize, fix, move
bring out the camera
the forgotten teacup gets a part as well
an idea
euphoria
right there and then
inspiration

and the grocery bags are patiently waiting on the stairs


måndag 9 september 2013

bästa starten
att börja veckan med att plocka in nytt från trädgården
det behövs inte mer än så
hej måndag

hälsar åsa

to start the week by cutting fresh flowers from the garden
that´s all I need
hello Monday


fredag 6 september 2013

fredagsfint
septembermorgon
när solljuset silar ner genom träden
kisar in mellan brädorna i planket
sprider ut sig i köksträdgården
är så där varmt och hoppfullt
får daggen och spindelnäten att glittra som de mest dyrbara juveler och konstverk
det är fredag och jag och lillebror är lediga
lite trötta och snoriga
men ändå hoppfulla
och helgglada

hälsar åsa

September morning
when the sunlight filters down through the trees
peer into the boards in the fence
spreading out into the vegetable garden
shining so warm and hopeful
getting the dew and the cobwebs to glisten as the most precious jewels and artwork
it's Friday and me and my youngest son are at home
a bit tired 
yet hopeful
and happy that the weekend is here

måndag 2 september 2013

moodboard september

kanske är det för att höstmörkret börjar smyga sig på
det dova, disiga
det man inte alltid ser
ljus som strilar ner
skuggorna
tillsammans med allt det färgstarka i trädgården som fortfarande sträcker på sig. ståtar i septembervinden
kanske är det därför
jag är så förtjust i kontrasterna
hösten
bring it on...!!!

se fler av månadens moodboard hos karin 

hälsar åsa

perhaps it´s because of the darkness that´s beginning to creep up on us
in the the haze
the things you don´t always see
light sprinkling down
shadows
among with all the colorfulness in the garden. streching out, parading in the September wind
perhaps that´s why
I´m so very fond of the contrasts
autumn
bring it on...!!!


söndag 1 september 2013

när septembervinden blåser in

med septembervinden blåser jag
strumpor på fötterna och solblekt hår
jag är här
precis just här
hur fantastisk sommaren än varit
så känns höstens smygande intåg så befriande på många sätt
jag är redo
tar på tjocktröjan
sveper en sjal om halsen
dricker te i växthuset och lyssnar på regnet som smattrar
huttrar och tar en bit mörk choklad till (den med havssalt i)
jag plockar in blommor från trädgården och sätter i fönsterkarmarna och på borden
känner att det faktiskt är ganska bra det här

tack för era ord och tankar kring det här med att blogga
vi behöver nog alla stanna upp och rensa lite ibland
känna efter om lusten finns kvar
längtan. drivet
i alla fall är det så för mig
det blir bäst så
inga måsten får ta överhanden

jag låter septembervinden blåsa genom mig
rullar ut röda mattan
och låter hösten göra en magnifik entré från höger
du är välkommen

hälsar åsa

I´m letting the Septemberwind blow me up and around
socks on my feet and sunbleached hair
I'm here
right here
even though the summer has been wonderful
the feeling of autumn creeping in feels so liberating in many ways
I'm ready
I´m putting on a thick sweater
wrapping a scarf around my neck
drinking tea in the greenhouse listening to the rain
I´m shivering, taking one more piece of the dark chocolate (the one with sea salt)
picking flowers from the garden which I then put in my window frames and on the tables
feeling that it's actually pretty good
all of this

thanks for your words and thoughts about blogging
we all probably have to take a break sometime
to see if the lust and energy is still there
at least that´s how it works for me
I´ve learned it the hard way
not letting the "musts" and "have to" be in charge

so I let the septemberwind blow right through me
making it´s grand entrance from the right
you're welcome


Related Posts Plugin for Blogger...